Türkçe | English
M.A.R.K.A.’nın büyümesini sağlayacak temel unsurlardan en önemlisi, hız (zaman ekonomisi) ve uygun maliyet (fiyat/değer ekonomisi)’dir.