Türkçe | English
Yaratıcılık, müşteri ilişkileri, ajans içi insan ilişkileri, yazışmalar, prezantasyon biçimleri, bize hizmet veren kurum ve kişilerle ilişkiler, ajans tertip ve temizliği, arşiv sistemi, M.A.R.K.A’lının mesleki gelişimi vb. Her şey kalite kapsamı içindedir.