Türkçe | English
Bu ödüller 1998-2001 yılları arasında alınmıştır.2001’den bu yana yarışmalara katılmama kararımızı sürdürüyoruz.
Yarışma jürilerinin, değişen pazarlama iletişimini kavrayamadıklarını çok iyi biliyoruz.

1 Altın Elma
4 Kristal Elma
13 Başarı ödülü
1 Ad Age Türkiye Finalisti

Bizim için en büyük ödül, hizmetinde olduğumuz markaların değerlerini ve satışlarını artırmaktır.